Wool Herringbone

Wool Herringbone
Zegna Cashmere Herringbone Suiting in Charcoal Grey
711294172
$105 Per Yard
Coating
Italian Wool Cashmere Herringbone Jacketing in Grey
710061672
$89.95 Per Yard
Coating
Wool Herringbone Tweed in Black and White
79859672
$82.95 Per Yard
Suiting
Italian Wool Herringbone in Black and Green
79700672
$62.95 Per Yard
Wool Herringbone
Italian Wool Herringbone
78894172
$82.95 Per Yard
Harris Tweeds
Harris Tweed Herringbone
78119172
$82.95 Per Yard
Harris Tweeds
Harris Tweed Herringbone
78118672
$82.95 Per Yard
Harris Tweeds
Harris Tweed Herringbone
78118172
$82.95 Per Yard
Harris Tweeds
Harris Tweed Herringbone
78117672
$82.95 Per Yard
Harris Tweeds
Harris Tweed Herringbone
78117172
$82.95 Per Yard
Harris Tweeds
Harris Tweed Herringbone
78116672
$82.95 Per Yard
Knits & Jerseys
Virgin Wool Knit Herringbone
78008172
$82.95 Per Yard
Knits & Jerseys
Virgin Wool Knit Herringbone
78007672
$82.95 Per Yard
Knits & Jerseys
Virgin Wool Felted Knit Herringbone
78007172
$82.95 Per Yard
Knits & Jerseys
Virgin Wool Felted Knit Herringbone
78006672
$82.95 Per Yard
Knits & Jerseys
Virgin Wool Felted Knit Herringbone
78005672
$82.95 Per Yard
Knits & Jerseys
Italian Virgin Wool Felted Herringbone Knit
77992172
$82.95 Per Yard
Wool Herringbone
Silk Wool Herringbone in Nude
77857672
$42.95 Per Yard
Wool Herringbone
Italian Lambswool Herringbone
77531172
$82.95 Per Yard
Harris Tweeds
Wool Herringbone Harris Tweed
77191672
$82.95 Per Yard
Wool Herringbone
SALE PIECE Cashmere Herringbone
76312672 ISO
$116 Per Yard
Wool Herringbone
Silk Cashmere Herringbone
76301172
$82.95 Per Yard
Suiting
Virgin Wool Bamboo Herringbone Suiting
76300172
$72.95 Per Yard
Suiting
Virgin Wool Bamboo Herringbone Suiting
76300672
$72.95 Per Yard
Wool Herringbone
Wool Herringbone
76299172
$62.95 Per Yard
Wool Herringbone
Wool Herringbone
76298672
$42.95 Per Yard