Metallic Silks

Metallic Silk Chiffon
Metallic Printed Silk Chiffon
76370172
$105 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Printed Silk Charmeuse
76243172
$105 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Printed Silk Charmeuse
76242172
$105 Per Yard
Metallic Silk Chiffon
Printed Metallic Crinkle Chiffon
75897672
$105 Per Yard
Metallic Silk Chiffon
Metallic Printed Silk Chiffon
75890672
$82.95 Per Yard
Metallic Silk Chiffon
Metallic Printed Silk Chiffon
75873672
$62.95 Per Yard
Metallic Silk Chiffon
Printed Metallic Silk Chiffon
75791669
$82.95 Per Yard
Metallic Silks
Silk Metallic Jacquard
75789172
$82.95 Per Yard
Metallic Silk Chiffon
Printed Metallic Silk Chiffon
75747169
$62.95 Per Yard
Double Faced Satin
Silk and Lamé Duchesse Satin
75704672
$130 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Crushed Organza
75426672
$32.95 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Silk Double Face Satin
75404169
$250 Per Yard
Brocades
Opalescent Silk Metallic
75393672
$150 Per Yard
Brocades
Opalescent Silk Metallic
75393172
$150 Per Yard
Brocades
Opalescent Silk Metallic
75392672
$150 Per Yard
Brocades
Opalescent Silk Metallic
75392172
$150 Per Yard
Brocades
Opalescent Silk Metallic
75391672
$150 Per Yard
Double Faced Satin
Silk and Lamé Duchesse Satin
75379169
$130 Per Yard
Metallic Silks
Silk Metallic Gazar
75365672
$130 Per Yard
Metallic Silks
Silk Metallic Gazar
75365172
$130 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Silk Peau D'ange
75363672
$150 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Silk Peau D'ange
75363172
$150 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Silk Peau D'ange
75362672
$150 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Silk Peau D'ange
75362172
$150 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Silk Peau D'ange
75361672
$150 Per Yard
Metallic Silk Chiffon
Metallic Silk Chiffon Jacquard
75146072
$82.95 Per Yard
Double Faced Satin
Silk and Lamé Duchesse Satin
75141472
$130 Per Yard
Metallic Silks
Silk and Lamé Duchesse Satin
75141272
$130 Per Yard
Metallic Silks
Metallic Silk Satin
75141072
$105 Per Yard
Double Faced Satin
Silk and Lamé Duchesse Satin
75140972
$130 Per Yard
Double Faced Satin
Silk and Lamé Duchesse Satin
75140872
$130 Per Yard
Double Faced Satin
Silk and Lamé Duchesse Satin
75140772
$130 Per Yard
Double Faced Satin
Silk and Lamé Duchesse Satin
75140672
$130 Per Yard
Double Faced Satin
Silk and Lamé Duchesse Satin
75140572
$130 Per Yard
Double Faced Satin
Metallic Silk Double Face Satin
75138372
$250 Per Yard
Double Faced Satin
Metallic Silk Double Face Satin
75138272
$250 Per Yard
Double Faced Satin
Metallic Silk Double Face Satin
75138072
$250 Per Yard
Metallic Silk Chiffon
Silk and Metallic Chiffon
75123772
$105 Per Yard
Metallic Silks
Silk Metallic Gazar
75117272
$130 Per Yard
Metallic Silks
Silk Metallic Gazar
75117172
$130 Per Yard